menu

Sissenõudjale

Teil on kehtiv täitedokument ning võlgnik ei ole asunud oma kohustusi täitma. Täitemenetluse alustamise lihtsustamiseks leiate vasakpoolsete märksõnade alt selgitused ning vormid, mis võiksid Teile abiks olla.

 

Oksana Kutšmei kohtutäituribüroo juhtimissüsteem vastab kvaliteedistandardi ISO 9001:2015 nõuetele. (Sertifikaat eesti keeles, inglise keeles)