menu

Oksana Kutšmei kohtutäituri büroo töötajad

Oksana Kutšmei
pankrotihaldur ja Tartu kohtutäitur
oksana.kuchmei@​tartutaitur.ee
Vladimir Kutšmei
pankrotihaldur, kohtutäituri abi
vladimir.kuchmei@​tartutaitur.ee
Kantselei
Angela Laig
kantselei juhataja
angela.laig@​tartutaitur.ee
Galina Oskar
assistent
galina.oskar@​tartutaitur.ee
Kadri Kivari
konsultant
kadri.kivari@tartutaitur.ee
Aljona Kubantseva
konsultant
lapsehoolduspuhkusel
Gajane Veeroja
konsultant
gajane.veeroja@tartutaitur.ee
Luule Kajak
kohtutäituri kuller
.
Maie Kiiver
kohtutäituri kuller
.
Anni Simral
kohtutäituri kuller
.
Kantseleis töötavad konsultandid, assistent ja kantselei juhataja. Konsultandid tegelevad klientidega, nõustavad menetlusosalisi, võtavad vastu menetlusdokumente ning vastavad telefonile. Kantselei töötajad tegelevad ka sissetuleva ja väljamineva kirjavahetuse sorteerimisega, väljasaatmisega ja kullerite töö koordineerimisega. Kullerid, kes tegelevad menetlusdokumentide kättetoimetamisega, on pikaajalise kogemusega ning tunnevad hästi oma tööd. Kullerite tööpiirkonnaks on Lõuna-Eesti.
Üldmenetluse osakond
Berit Asuküla
täitemenetluse haldur
lapsehoolduspuhkusel
Lilian Pukson
täitemenetluse haldur
lilian.pukson@​tartutaitur.ee
Ekaterina Kõopuu
assistent
ekaterina.koopuu@​tartutaitur.ee
Mari-Liis Uprus
täitemenetluse haldur
mari-liis.uprus@tartutaitur.ee
Märten Hunt
täitemenetluse halduri assistent
marten.hunt@tartutaitur.ee
Kirsi-Karoliine Järvis
täitemenetluse haldur
kirsi.jarvis@tartutaitur.ee
Raina Hani
täitemenetluse halduri assistent
raina.hani@tartutaitur.ee
Triin Rammo
täitemenetluse halduri assistent
triin.rammo@tartutaitur.ee
Elvis Kollom
assistent
elvis.kollom@tartutaitur.ee
Vitaliy Sergeechev
täitemenetluse halduri assistent
.
Aigi Kons
täitemenetluse halduri assistent
aigi.kons@tartutaitur.ee
Lisette Caroline Anton
täitemenetluse halduri assistent
.
Üldmenetluse osakonnas tegutsevad täitemenetluse haldurid ja assistendid, kes aitavad kohtutäituril tegeleda sisulise täitemenetlusega. Kõik büroos töötavad haldurid on juriidilise kõrgharidusega. Iga halduri portfellis on mõni tuhat võlgnikku. Büroos kasutuses oleva infotehnoloogilise lahenduse abil jõuavad nende lauale väga kiiresti värsked andmed võlgnike uute töökohtade ja soetatud vara kohta. Andmeid analüüsitakse ja koheselt seatakse ka vajalikud keelud, millele järgneb vara realiseerimise ettevalmistamise protsess. Haldurite töö esmaseks eesmärgiks on leida kõige efektiivsem viis konkreetse nõude täitmiseks.
Kinnisvara osakond
Inge Undrits
täitemenetluse haldur, kohtutäituri abi
inge.undrits@​tartutaitur.ee
Alice Susi
täitemenetluse halduri assistent
alice.susi@tartutaitur.ee
Aap Kulik
täitemenetluse halduri assistent
aap.kulik@tartutaitur.ee
Kinnisvara sundrealiseerimisega tegelevad kinnisvara osakonna juristid. Nende ülesandeks on valmistada ette kogu sundrealiseerimise protsess, alates keelumärke seadmiseset ja vara reaalsest üle vaatamisest kuni enampakkumise läbiviimiseni. Ühelgi juhul ei ole vara arestimine ja sundmüük omaette eesmärgiks, vaid lihtsalt üheks vahendiks nõude kiirel täitmisel, mida tavaliselt rakendatakse siis, kui teiste võimaluste kasutamine ei andnud enam tulemust.
Raamatupidamise osakond
Irina Podlesnova
raamatupidaja
irina.podlesnova@​tartutaitur.ee
Karmen Juhkam
assistent
karmen.juhkam@​tartutaitur.ee
Raamatupidajad ja assistendid tegelevad kohtutäituri ametialasele kontole laekunud summade jaotamisega. Iga laekunud summa tuleb siduda konkreetse täitetoimikuga ja valmistada maksekorraldused raha sissenõudjale ülekandmiseks. Raha peab olema kantud korrektselt ja seaduses sätestatud tähtaja jooksul.