menu

Oksana Kutšmei kohtutäituri büroo töötajad

Oksana Kutšmei
pankrotihaldur ja Tartu kohtutäitur
oksana.kuchmei@​tartutaitur.ee
Vladimir Kutšmei
pankrotihaldur, kohtutäituri abi
vladimir.kuchmei@​tartutaitur.ee
Kantselei
Angela Laig
kantselei juhataja
angela.laig@​tartutaitur.ee
Galina Oskar
assistent
galina.oskar@​tartutaitur.ee
Kadri Kivari
vanemkonsultant
kadri.kivari@tartutaitur.ee
Luule Kajak
kohtutäituri kuller
.
Maie Kiiver
kohtutäituri kuller
.
Anni Simral
kohtutäituri kuller
.
Veronika Romanenkova
konsultant
veronika.romanenkova@tartutaitur.ee
Hädi Rätsepp
assistent
hadi.ratsepp@tartutaitur.ee
Maarion-Aniita Kivilo
konsultant
maarion-aniita.kivilo@tartutaitur.ee
Pilleriin Talviste
assistent
pilleriin.talviste@tartutaitur.ee
Kantseleis töötavad konsultandid, assistent ja kantselei juhataja. Konsultandid tegelevad klientidega, nõustavad menetlusosalisi, võtavad vastu menetlusdokumente ning vastavad telefonile. Kantselei töötajad tegelevad ka sissetuleva ja väljamineva kirjavahetuse sorteerimisega, väljasaatmisega ja kullerite töö koordineerimisega. Kullerid, kes tegelevad menetlusdokumentide kättetoimetamisega, on pikaajalise kogemusega ning tunnevad hästi oma tööd. Kullerite tööpiirkonnaks on Lõuna-Eesti.
Üldmenetluse osakond
Aljona Kubantseva
assistent
aljona.kubantseva@tartutaitur.ee
Lilian Pukson
täitemenetluse haldur
lilian.pukson@​tartutaitur.ee
Gajane Veeroja
täitemenetluse halduri assistent
gajane.veeroja@tartutaitur.ee
Ekaterina Kõopuu
assistent
ekaterina.koopuu@​tartutaitur.ee
Mari-Liis Uprus
täitemenetluse haldur
mari-liis.uprus@tartutaitur.ee
Märten Hunt
täitemenetluse halduri assistent
marten.hunt@tartutaitur.ee
Kirsi-Karoliine Järvis
täitemenetluse haldur
kirsi.jarvis@tartutaitur.ee
Raina Hani
täitemenetluse halduri assistent
raina.hani@tartutaitur.ee
Vitaliy Sergeechev
täitemenetluse halduri assistent
.
Kadri Org
täitemenetluse halduri assisent
kadri.org@tartutaitur.ee
Üldmenetluse osakonnas tegutsevad täitemenetluse haldurid ja assistendid, kes aitavad kohtutäituril tegeleda sisulise täitemenetlusega. Kõik büroos töötavad haldurid on juriidilise kõrgharidusega. Iga halduri portfellis on mõni tuhat võlgnikku. Büroos kasutuses oleva infotehnoloogilise lahenduse abil jõuavad nende lauale väga kiiresti värsked andmed võlgnike uute töökohtade ja soetatud vara kohta. Andmeid analüüsitakse ja koheselt seatakse ka vajalikud keelud, millele järgneb vara realiseerimise ettevalmistamise protsess. Haldurite töö esmaseks eesmärgiks on leida kõige efektiivsem viis konkreetse nõude täitmiseks.
Kinnisvara osakond
Inge Undrits
täitemenetluse haldur, kohtutäituri abi
lapsehoolduspuhkusel
Alice Susi
täitemenetluse halduri assistent
lapsehoolduspuhkusel
Marianne Ausen
kinnisvara osakonna juhataja
marianne.ausen@tartutaitur.ee
Tatjana Baranova
täitemenetluse haldur
tatjana.baranova@tartutaitur.ee
Maria-Helene Saul
täitemenetluse haldur
maria-helene.saul@tartutaitur.ee
Kinnisvara sundrealiseerimisega tegelevad kinnisvara osakonna juristid. Nende ülesandeks on valmistada ette kogu sundrealiseerimise protsess, alates keelumärke seadmiseset ja vara reaalsest üle vaatamisest kuni enampakkumise läbiviimiseni. Ühelgi juhul ei ole vara arestimine ja sundmüük omaette eesmärgiks, vaid lihtsalt üheks vahendiks nõude kiirel täitmisel, mida tavaliselt rakendatakse siis, kui teiste võimaluste kasutamine ei andnud enam tulemust.
Raamatupidamise osakond
Irina Podlesnova
raamatupidaja
irina.podlesnova@​tartutaitur.ee
Karmen Juhkam
assistent
lapsehoolduspuhkusel
Anna Lai
assistent
anna.lai@tartutaitur.ee
Greta Joost
assistent
greta.joost@tartutaitur.ee
Jana Tenn
assistent
jana.tenn@tartutaitur.ee
Raamatupidajad ja assistendid tegelevad kohtutäituri ametialasele kontole laekunud summade jaotamisega. Iga laekunud summa tuleb siduda konkreetse täitetoimikuga ja valmistada maksekorraldused raha sissenõudjale ülekandmiseks. Raha peab olema kantud korrektselt ja seaduses sätestatud tähtaja jooksul.