menu

Meie missioon, visioon ja väärtused

MISSIOON

 • Tartu kohtutäitur Oksana Kutšmei büroo pakub õiguslikult korrektseid ja tulemusele orienteeritud lahendusi täitemenetluse ja pankrotimenetluse läbiviimisel.
 • Peame oma töös oluliseks nõuete võimalikult kiiret rahuldamist, unustamata võlgniku õiguste kaitset.
 • Meie arengu aluseks on kaasaegsed IT lahendused ning meeskonna õigusalane kompetentsus.
 • Olla usaldusväärne, vastutustundlik ja hooliv tööandja. Tagame juhtimissüsteemi sujuva toimimise ning pühendume selle pidevale parendamisele.

 

VISIOON

 • Teadvustame kohtutäituri ja pankrotihalduri olulist rolli Eesti õigussüsteemi toimimisel. Tahame jääda usaldusväärseks partneriks oma tegevusvaldkonnas.
 • Soovime hoida kohtutäituri ja pankrotihalduri ameti mainet kõrgel, pakkudes menetlusosalistele kaasaegseid ja mugavaid lahendusi.
 • Töötame selle nimel, et iga menetlus oleks tulemuslik.

 

VÄÄRTUSED

PROFESSIONAALSUS

 • Üle 20 aasta kogemust täitemenetluse läbiviijana. Täitemenetlus on meie kirg!
 • Lisaks kohtutäiturile tegutsevad büroos kaks pankrotihaldurit.
 • Oleme orienteeritud tulemusele. Maratoni joostes on eesmärgiks finišisse jõudmine!
 • Oleme uuendusmeelsed. Kaasaegsed IT süsteemid aitavad pakkuda kvaliteetset teenust.
 • Õpime ja areneme pidevalt.

USALDUSVÄÄRSUS

 • Oleme sõltumatud ning oma otsustes erapooletud.
 • Tagame konfidentsiaalsust.
 • Peame alati kinni tähtaegadest ja lubadustest.
 • Tegutseme kõikide osapoolte huvisid silmas pidades ja seadusi järgides.

KOOSTÖÖ

 • Peame väärikateks partneriteks kõiki menetlusosalisi. Viisakas ja lugupidav suhtumine nii enda kui teiste suhtes.
 • Koostöö aitab saavutada tulemusi ka seal kus sunnimeetmed ei tööta.
 • Oleme oma kliendi jaoks olemas: vastame, selgitame, nõustame, mõtleme kaasa.

MEESKONNAVAIM

 • Meile meeldib meie töö! Tegutseme ühtse eesmärgi nimel.
 • Väärtustame üksteise austamist ja võrdse kohtlemise põhimõtet.
 • Räägime teineteisega, mitte üksteisest!