menu

Oksana Kutšmei kohtutäituri büroo töötajad

Oksana Kutšmei
pankrotihaldur ja Tartu kohtutäitur
oksana.kuchmei@​tartutaitur.ee
Vladimir Kutšmei
pankrotihaldur, kohtutäituri abi
vladimir.kuchmei@​tartutaitur.ee
Inge Undrits
    kohtutäituri abi
inge.undrits@tartutaitur.ee
Kantselei
Angela Laig
kantselei juhataja
angela.laig@​​tartutaitur.ee
Galina Oskar-Kruusma
assistent
galina.oskar@​​tartutaitur.ee
Hädi Rätsepp
assistent
hadi.ratsepp@​tartutaitur.ee
Luule Kajak
kohtutäituri kuller
.
Maie Kiiver
kohtutäituri kuller
.
Anni Simral
kohtutäituri kuller
.
Kantselei juhataja tegeleb personali töökorralduse toetamisega, värbamisega, koolitus-, arendus- ja ühistegevuste korraldamisega, töötervishoiu- ja töökeskkonnaalase tööga ning kantselei töö juhtimisega. Kantselei assistentide pädevuses on kõik menetlusdokumentide kättetoimetamisega seonduv ning kullerite töö koordineerimine. Kullerid, kes tegelevad menetlusdokumentide kättetoimetamisega, on pikaajalise kogemusega ning tunnevad hästi oma tööd. Kullerite tööpiirkonnaks on Lõuna-Eesti.
Info- ja teenindusosakond
Kadri Kivari
info- ja teenindusjuht
kadri.kivari@​tartutaitur.ee
Veronika Romanenkova
konsultant
veronika.romanenkova@​tartutaitur.ee
Merily Kivi
konsultant
merily.kivi@​tartutaitur.ee
Pilleriin Talviste
tagastuste spetsialist
pilleriin.talviste@​tartutaitur.ee
Info- ja teenindusjuhi tööks on tagada büroo kättesaadavus, teeninduskvaliteet ning kiire info liikumine. Konsultandid vastavad telefonile, tegelevad klientidega, nõustavad menetlusosalisi ning võtavad vastu menetlusdokumente. Tagastuste spetsialist menetleb raha tagastamise avaldusi.
Üldmenetluse osakond
Kirsi-Karoliine Järvis
menetlusjuht
kirsi.jarvis@​tartutaitur.ee
Lilian Pukson
menetlusjuht
lilian.pukson@​​tartutaitur.ee
Raina Hani
menetlusjuht
raina.hani@​tartutaitur.ee
Gajane Veeroja
täitemenetluse haldur
gajane.veeroja@​tartutaitur.ee
Alice Susi
täitemenetluse haldur
alice.susi@​tartutaitur.ee
Märten Hunt
täitemenetluse haldur
marten.hunt@​tartutaitur.ee
Vitaliy Sergeechev
täitemenetluse haldur
vitaliy.sergeechev@​tartutaitur.ee
Karmen Juhkam
täitemenetluse haldur
karmen.juhkam@​tartutaitur.ee
Sirle Talts
täitemenetluse haldur
sirle.talts@​tartutaitur.ee
Ekaterina Kõopuu
spetsialist
ekaterina.koopuu@​​tartutaitur.ee
Üldmenetluse osakonnas tegutsevad menetlusjuhid ja täitemenetluse haldurid, kes aitavad kohtutäituril tegeleda sisulise täitemenetlusega. Iga halduri portfellis on mõni tuhat võlgnikku. Büroos kasutuses oleva infotehnoloogilise lahenduse abil jõuavad nende lauale väga kiiresti värsked andmed võlgnike uute töökohtade ja soetatud vara kohta. Andmeid analüüsitakse ja koheselt seatakse ka vajalikud keelud, millele järgneb vara realiseerimise ettevalmistamise protsess. Haldurite töö esmaseks eesmärgiks on leida kõige efektiivsem viis konkreetse nõude täitmiseks.
Kinnisvara osakond
Marianne Ausen
kinnisvara osakonna juhataja
marianne.ausen@​tartutaitur.ee
Tatjana Baranova
täitemenetluse haldur
tatjana.baranova@​tartutaitur.ee
Kinnisvara sundrealiseerimisega tegelevad kinnisvara osakonna juristid. Nende ülesandeks on valmistada ette kogu sundrealiseerimise protsess, alates keelumärke seadmiseset ja vara reaalsest üle vaatamisest kuni enampakkumise läbiviimiseni. Ühelgi juhul ei ole vara arestimine ja sundmüük omaette eesmärgiks, vaid lihtsalt üheks vahendiks nõude kiirel täitmisel, mida tavaliselt rakendatakse siis, kui teiste võimaluste kasutamine ei andnud enam tulemust.
Arveldusosakond
Irina Podlesnova
pearaamatupidaja
irina.podlesnova@​​tartutaitur.ee
Anna Lai
arveldusosakonna spetsialist
anna.lai@​tartutaitur.ee
Greta Joost
arveldusosakonna spetsialist
greta.joost@​tartutaitur.ee
Jana Tenn
arveldusosakonna spetsialist
jana.tenn@​tartutaitur.ee
Osakonna töötajad tegelevad kohtutäituri ametialasele kontole laekunud summade jaotamisega. Iga laekunud summa tuleb siduda konkreetse täitetoimikuga ja valmistada maksekorraldused raha sissenõudjale ülekandmiseks. Raha peab olema kantud korrektselt ja seaduses sätestatud tähtaja jooksul.